Lapsi 1 E-D

5/6/2023

Lapsi 2 E-C

5/6/2023

Juniori 1 Avoin Latin

5/6/2023

Juniori 2 10T Rising Star

5/6/2023

Nuoriso Avoin Latin Rising Star

5/6/2023

Alle 21v SM Latin

5/6/2023

Yleinen Avoin Latin Rising Star

5/6/2023

Seniori 1 Avoin Vakiot Rising Star

5/6/2023

Seniori 1 Avoin Latin Rising Star

5/6/2023

Seniori 2 Avoin SM Vakiot

5/6/2023

Seniori 3 Avoin SM Vakiot

5/6/2023

Juniori 1 Avoin Vakiot

5/6/2023