Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
125 Daniel Eklund / Olivia Eklund Casino Kauhajoki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Mikko Kaasalainen

B : Adrienn Fitori

C : Mikko Ahti

D : Carina Ahti

E : Elina Katainen