Lapsi 1 E-D 6T IKM

5/14/2022

Lapsi 2 E-C 6T IKM

5/14/2022

Juniori 1 Avoin IKM Vakiot

5/14/2022

Juniori 1 Avoin IKM Latin

5/14/2022

Juniori 2 Avoin 10T RS

5/14/2022

Nuoriso Avoin RS Latin

5/14/2022

Alle 21v Avoin SM Latin

5/14/2022

Yleinen Avoin RS Latin

5/14/2022

Seniori 1 Avoin RS Latin

5/14/2022

Seniori 2 Avoin SM Vakiot

5/14/2022

Seniori 3 Avoin SM Vakiot

5/14/2022

Seniori 1 Avoin RS Vakiot

5/14/2022