© Kari Nyyssönen / Stelnet Ky 2017

B&W Helsinki 1.2.2020 Latin SM