© Kari Nyyssönen / Stelnet Ky 2017

Bolero GP 18.1.2020