© Kari Nyyssönen / Stelnet Ky 2017

Tampere GP 26.10.2019