Lapsi 2 E

3/18/2023

Lapsi 2 D

3/18/2023

Lapsi 1-2 Avoin 6Tanssia

3/18/2023

Juniori 2 E

3/18/2023

Juniori 2 D

3/18/2023

Juniori 2 Avoin Vakiot

3/18/2023

Juniori 2 Avoin Latin

3/18/2023

Nuoriso Avoin Vakiot

3/18/2023

Nuoriso Avoin Latin

3/18/2023

PreChampion Vakiot

3/18/2023

PreChampion Latin

3/18/2023

Champion Vakiot

3/18/2023

Champion Latin

3/18/2023

Seniori 1 Avoin Vakiot

3/18/2023

Seniori 1 Avoin Latin

3/18/2023

Seniori 3-5 Avoin Vakiot

3/18/2023

Seniori 3-5 Avoin Latin

3/18/2023