Lapsi 2 E

11/5/2022

Lapsi 2 D

11/5/2022

Juniori 2 E

11/5/2022

Lapsi 1-2 E-C 6-Tanssia

11/5/2022

Juniori 2 D

11/5/2022

Seniori 3-5 Avoin Vakiot

11/5/2022

Seniori 3-5 Avoin Latin

11/5/2022

Juniori 2 Avoin Vakiot

11/5/2022

Juniori 2 Avoin Latin

11/5/2022

Nuoriso Avoin Vakiot

11/5/2022

Nuoriso Avoin Latin

11/5/2022

Champion Vakiot

11/5/2022

Champion Latin

11/5/2022

Seniori 1 Avoin Vakiot

11/5/2022

Seniori 1 Avoin Latin

11/5/2022