Lapsi 1 E

3/26/2022

Lapsi 2 E

3/26/2022

Lapsi 2 D

3/26/2022

Lapsi 2 C + Juniori 1 C Vakiot

3/26/2022

Lapsi 2 C + Juniori 1 C Latin

3/26/2022

Juniori 1 + Juniori 2 E Soolo

3/26/2022

Juniori 1 E

3/26/2022

Juniori 1 D

3/26/2022

Juniori 2 D

3/26/2022

Juniori 2 B-A Vakiot

3/26/2022

Juniori 2 B-A Latin

3/26/2022

Nuoriso C Vakiot

3/26/2022

Nuoriso C Latin

3/26/2022

Yleinen C Vakiot

3/26/2022

Yleinen C Latin

3/26/2022

Yleinen E

3/26/2022

Seniori 1 E

3/26/2022

Seniori 2 E

3/26/2022

Seniori 3 D Vakiot

3/26/2022

Seniori 3 D Latin

3/26/2022

Seniori 2 C Vakiot

3/26/2022

Seniori 2 C Latin

3/26/2022

Seniori 2 B-A Vakiot

3/26/2022

Seniori 2 B-A Latin

3/26/2022

Seniori 3 E Vakiot

3/26/2022

Seniori 3 E Latin

3/26/2022

Seniori 4 D Vakiot

3/26/2022

Seniori 4 D Latin

3/26/2022

Juniori 2 E

3/26/2022

MuksuMix 2

3/26/2022