Seniori 3 B-A Latin

2/29/2020

Seniori 4 B-A Vakiot

2/29/2020

Seniori 2 B-A Vakiot

2/29/2020

Seniori 4 B-A Latin

2/29/2020

Seniori 3 B-A Vakiot

2/29/2020

Seniori 2 C Vakiot

2/29/2020

Seniori 2 B-A Latin

2/29/2020

Seniori 2 C Latin

2/29/2020

Lapsi 2 C Latin

2/29/2020

Juniori 2 C Latin

2/29/2020

Seniori 3 D Latin

2/29/2020

Seniori 1 B Latin

2/29/2020

Seniori 1 A Latin

2/29/2020

Juniori 1 C 10T

2/29/2020

Yleinen C Vakiot

2/29/2020

Juniori 2 C Vakiot

2/29/2020

Lapsi 2 C Vakiot

2/29/2020

Nuoriso C Latin

2/29/2020

Seniori 3 C Vakiot

2/29/2020

Yleinen C Latin

2/29/2020

Yleinen B-A Vakiot

2/29/2020

Nuoriso C Vakiot

2/29/2020

Seniori 3 C Latin

2/29/2020

Seniori 1 B Vakiot

2/29/2020

Seniori 1 C Vakiot

2/29/2020

Seniori 1 A Vakiot

2/29/2020

Seniori 3 D Vakiot

2/29/2020

Yleinen B-A Latin

2/29/2020