Lapsi 1 E

10/27/2019

Lapsi 1 D

10/27/2019

Lapsi 2 E

10/27/2019

Lapsi 2 D

10/27/2019

Juniori 1 E

10/27/2019

Juniori 1 D

10/27/2019

Juniori 2 E

10/27/2019

Juniori 2 D

10/27/2019

Nuoriso E

10/27/2019

Nuoriso D

10/27/2019

Yleinen E

10/27/2019

Yleinen D

10/27/2019

Seniori 1 E

10/27/2019

Seniori 1 D Vakiot

10/27/2019

Seniori 1 D Latin

10/27/2019

Seniori 2 E

10/27/2019

Seniori 2 D Vakiot

10/27/2019

Seniori 2 D Latin

10/27/2019

Seniori 3 E Vakiot

10/27/2019

Seniori 3 E Latin

10/27/2019

Seniori 3 D Vakiot

10/27/2019

Seniori 3 D Latin

10/27/2019

Seniori 4 D Vakiot

10/27/2019

Seniori 4 D Latin

10/27/2019